SỰ KIỆN EVEN KHAI MỞ SERVER THIÊN LONG TAM HỢP

💎💎💎 ĐUA TOP CAO THỦ 💎💎💎

⏰ Bắt đầu ⏰ 18h ngày 21 tháng 9 năm 2021

⏰ Kết Thúc ⏰ 18h ngày 27 tháng 9 năm 2021

Giải thưỡng dành cho 3 member đạt cấp lv cao nhất

Giải 1 ️🥇 1,000,000 điểm tặng ️🏆 (giá trị bằng 1,000,000 VNĐ)

Giải 2 ️🥈 800,000 điểm tặng ️🏆 (giá trị bằng 800,000 VNĐ)

Giải 3 ️🥉 500,000 điểm tặng ️🏆 (giá trị bằng 500,000 VNĐ)

 

💎💎💎 NẠP BẠC KHUYỄN MÃI 50% 💎💎💎

⏰ Bắt đầu ⏰ 18h ngày 20 tháng 9 năm 2021

⏰ Kết thúc ⏰ 23h ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

Các Bài Viết Liên Quan